Yến thật là phải dai, tại sao có yến dai yến mềm ?

Tại sao có yến sợi dai có yến sợi mềm ?

Nguyên nhân chủ yếu khiến tổ yến dai hơn là do gió và thời gian tổ yến ở ngoài môi trường.

Tổ yến ở nơi gió nhiều và nằm ngoài không khí càng lâu thì thường khô và quắt quéo lại hơn, sợi sẽ dai hơn. Tổ yến lâu được thu hoạch sẽ già hơn, dai hơn. Yến ở khu vực gió mạnh gió nhiều, hơi muối cũng dai hơn.

Yến dai tốt hơn yến mềm ?

Giá trị dinh dưỡng tổ yến được quyết định hoàn toàn ngay khi sợi yến chui ra khỏi mồm chim yến để quẹt nên tổ.

Nên việc nó ở ngoài môi trường, nơi gió nhiều hay ít không quyết định thêm giá trị dinh dưỡng của nó, thậm chí ở ngoài lâu quá không tốt.

Yến đảo dai vì tổ yến nằm ở nơi gió nhiều và thường lâu mới được thu hoạch.

Yến nhập cũng được biết đến có độ thô và dai hơn yến Việt, do tự nhiên và thời gian thu gom vận chuyển lâu.

Len dau trang